2013 m. vasario 28 d., ketvirtadienis

Kaip mes galime surasti dvasinį mokytoją?

Tik ta asmenybė, kurią Krišna pasiunčia mums kaip dvasinį mokytoją, apsireikš prieš mus, kaip mūsų guru. Viešpaties malonės dėka mes surandame dvasinį mokytoją, ir dvasinio mokytojo malonės dėka mes pasiekiame Krišną. Mums duodamas dvasinis mokytojas, toks kokio mes nusipelnėme. Skirtingi žmonės turi skirtingą mąstyseną, ir visagalis Viešpats pasiunčia kiekvienam jam tinkamą dvasinį mokytoją. Yra tokių žmonių, kurie trokšta tiesioginės Krišnos malonės ir, kurie visiškai priklauso nuo Jo savo gyvenime. Tokios sielos patenkina Viešpatį savo paprastumu ir nuoširdumu. Praliedamas jiems savo malonę Jis apsireiškia prieš juos asmeniškai (guru pavidale). Tiems, kurie nori kažko kito iš Viešpaties, kurie iš tikrųjų nenori Jo pilnos malonės, Viešpats pasiunčia, per savo iliuzinę energiją, dvasinį mokytoją, kuris atitinka jų mąstyseną. Nuoširdi asmenybė niekuomet nesusidurs su sunkumais, bet greitai suras bonafide (autoritetingą) dvasinį mokytoją.
                                                                                                               Bhaktisiddhanta Sarasvti Thakura

2013 m. vasario 26 d., antradienis

Viešpaties Nityanados šventė vasario 23 d.

Viešpaties Nityanandos apsireiškimo proga susirinko apie 60 bhaktu (iš Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Šilutės ir kitų vietų).

       
Pas Šri Šri Radha Goloka Nanda ir Giri Govardhan svečiuose buvo Gaura Nytai iš Kauno, Vedų Kultūros Centro ir nuostabios Vibhu Caitanjos prabhu Dievybės.

 


Ekstatinis kirtranas ir šokiai vyko net 4 valandas.


Viešpats Nityananda prabhu apsireiškė Kali amžiuje, kad be apribojimų dalintų Šventą Viešpaties vardą: Harė Krišna, Harė Krišna, Krišna Krišna, Harė Harė, Harė Rama, Harė Rama, Rama Rama, Harė Harė. Visiem nežiūrint į kastą, odos spalvą, nusipelnęs ar ne, vertas ar nevertas. 

2013 m. vasario 5 d., antradienis

Viešpaties Šventas vardas nesiskiria nuo paties Viešpaties

Nereikia nerimauti, jeigu Hari - Namos (Viešpaties Šventų vardų) kartojimo metu užplūsta pasaulietiškos mintys. Palaipsniui jos nustos ateiti - toks yra vienas iš šalutinių Hari - Namos kartojimo rezultatų. Jeigu su atsidavimu tarnausi Šri Namai savo protu, kūnu ir kalba, ir kartosi šventą vardą su didžiuliu ryžtu, Šri Nama Prabhu apreikš savo trancendentinį pavidalą. Tęsdamas, nesustodamas kartoti Šventą vardą Sadhaka (praktikuojantis) visiškai išsivaduos nuo anarthu (širdies nešvarumų). Ir kartu su Šri Namos Prabhu pavidalu pažins Jo dieviškas savybes ir Jo žaidimus.
                                                                                                                        Šrila Bahtisidanta Sarasvati